Page:  1  2  ()
Courses 
Інтернет-ресурси: туризм, готельний, курортний сервіс
Безпека життєдіяльності (к. х.н., проф. Мягченко О.П.)
Вступ до фаху (к.е.н., доц. Казачковська Г.В., ст. викл. Бабіна Н.І.)
Географія туристичних центрів (ст. викладач Бабіна Н.І.)
ГЭК 2009 (кафедра туризма) This course requires an enrolment key
Демографія (ст. викладач Швачко В.А.)Information
Екологія, Основи екології (к.х.н., проф. Мягченко О.П., асистент Федоренкова Л.С.)Information
Економіка праці і соціально-трудові відносини (ст. викладач Швачко В.А.)
Концепції сучасного природознавства (д.ф.-м.н., проф. Котляревський М.Б., асистент Копилова Г.С.)
Країнознавство (ст. викладач Бабіна Н.І.)Information
Маркетинг у галузі (ст. викл. Балабанова О.І. асистент Сорочан О.В.)Information
Міжнародний діловий етикет (к.е.н., доц. Казачковська Г.В., ст. викл. Бабіна Н.І.) Information
Міжнародний туризм (ст. викладач Швачко В.А.)Information
Музеєзнавство (ст. викл. Ноздріна Л.Ф.)Information
Організація екскурсійної діяльністі (ст. викладач Авілова З.С.)Information
Організація праці менеджера (к.е.н., доц. Казачковська Г.В., ст. викл. Швачко В.А.)Information
Організація та управління підприємствами туристичного, курортного та готельного бізнесу (ст. викладач Бабіна Н.І.)
Організація турів і транстурів (ст. викладач Бабіна Н.І.)Information
Основи охорони праці (к.х.н., проф. Мягченко О.П., ст.викл. Бабіна Н.І.)Information
Охорона праці в галузі (ст. викладач Бабіна Н.І.)Information