Електронна бібліотека АРІУ-ЗНТУ

Page:  1  2  ()
Courses 
Інтернет-ресурси з менеджменту організацій
Інтернет-ресурси з менеджменту персоналу
Ділова українська мова. (к. філол. н. доц. Кондакова Л. О, ас. Сердюк Ю. М.)
Діловодство (ст.викл.Караван О.А.)Information
Етика та естетика для студентів ф-ту права та лінгвістики (cт. викладач Кудар Л. В.)Information
Історія української культури (к.філос.н., доц.Могильний А.П., ст.викл.Горбачова І.О.)
Конфліктологія (к.філос.н., доц.Могильний А.П.)
Логіка (к.філос.н., доц.Могильний С.А.)This course allows guest users to enter
Менеджмент організацій, Основи менеджменту (к.філос.н., доц. Могильний С.А., ст.викл. Глазова Я.В., Горбачова І.О.)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Менеджмент персоналу, Управління розвитком персоналу (к.філос.н., доц.Могильний С.А., ст.викл.Глазова Я.В.)This course allows guest users to enter
Методика викладання у вищій школіInformation
Ораторське мистецтво (ст.викл.Борисоглєбський С.І.)
Педагогіка та психологія (к.пед.н., доц. Рум'янцева Т.В.)Information
Психологія управління
Релігієзнавство (к.філос.н., доц.Могильний С.А.)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Соціологія. (к.філос.н., доц.Могильний А.П., к.філос.н., доц.Могильний С.А.)Information
Суспільні комунікації (к.філос.н., доц.Могильний Аркадій Павлович)
Українознавство (к.філол.н., доц.Кондакова Л.О., ас.Саута Ю.В.)
Українська мова професійного спілкування (к.філол.н., доц. Кондакова л.О., ст.викл.Котляр С.В.)
Університетська освіта. Вища школа і Болонський процес. (к.філол.н., доц. Кондакова Л. О., ст. викл. Авілова З.С.)