1. Стратегічне планування із залученням громадськості, моніторинг і оцінювання впровадження стратегії сталого розвитку регіону
(PoSpSg Стратегічне планування із залученням громадськості)

 This course allows guest users to enter

Матеріали проекту Україна - Канада "Регіональне врядування та розвиток". Укладачі: Лєх Ірина Іванівна, експерт проекту РВР; Могильний Сергій Аркадійович, к.філос.н., доц., докторант Дніпропетровський регіональний інститут управління Національної Академії державного управління при Президентові України

This course allows guest users to enter