Соціологія
(GuFnSci Соціологія)


Теорія і практика соціологічних та маркетингових досліджень: інтерв'ю, фокус-групи, анкетування, контент-аналіз, експертні висновки