Філософія
(GuFnFls Філософія)


Cвітоглядно-методологічні системи: форми буття (онтологія), теорія пізнання (гносеологія), система цінностей (аксіологія), вчення про людину (антропологія)