Конституційне право України
(PrUdKpy Конституційне право України )

 Курс доступен гостю
 Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово

к.філос.н., доц. Могильний Аркадій Павлович. Інформаційні ресурси з навчального курсу "Конституційне право України", для студентів та викладачів вузів. yana@univector.net, map42591@gmail.com

Курс доступен гостю  Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово