Конституційне право України
(PrUdKpy Конституційне право України )

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

к.філос.н., доц. Могильний Аркадій Павлович. Інформаційні ресурси з навчального курсу "Конституційне право України", для студентів та викладачів вузів. yana@univector.net, map42591@gmail.com

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key